ความเห็น 3069202

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณยายธีมากๆครับ

ดีใจได้กลับบ้านครับ