ความเห็น 3068592

"ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ... (งานโครงการหลวง ๒๕๕๙ จ.เชียงใหม่)

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพที่ทรงคุณค่าและประเมินค่าไม่ได้จริงๆ

ขอบคุณมากครับ

สำหรับภาพสวยๆ