ความเห็น 3068462

แล้วเราจะได้อะไร....จากสมาธินะ...

เขียนเมื่อ 

ประโยชน์ของสมาธิทั้ง12 ข้อ ... ดีจริงๆ นะคะ ใครปฎิบัติได้ ก็ได้ประโยชน์แก่ตนเอง เป็นอันดับแรกเลย นะคะ ขอบคุณค่ะ