ความเห็น 3068458

แล้วเราจะได้อะไร....จากสมาธินะ...

เขียนเมื่อ 

คิดถึง..อาจารย์เช่นกันนะครับ

..

ไม่ท่วมครับ

ที่โน้นท่วมมั้ย