ความเห็น 3068438

(บันทึก)....ธรรมชาติ...คือ. การเปลี่ยนแปลง...ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

แม้จะหมุนทวนกระแสกลับไปยังที่เดิมขออดีต
แต่นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงในวิถีของสิ่งนั้น

กระมังครับ