ความเห็น 3068423

(บันทึก)....ธรรมชาติ...คือ. การเปลี่ยนแปลง...ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

ที่กาญจนบุรีหรือที่ไหนครับยาย

น้ำตื่นลงใช่ไหมครีับ