ความเห็น 3067421

" หนังสือ " ขุมทรัพย์....ที่ไร้ค่า ??

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะท่านอาจารย์ธนา ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณ

อาจาย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาแสดงความคิดเห็น

ที่บันทึกนี้

จริง ๆ แล้ว นิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมีส่วนส่งเสริม

สนับสนุนเป็นอย่างมาก แต่ครอบครัว หรือบุคคล

รอบ ๆ ตัวเด็กก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยจ้ะ

แต่...หากครอบครัวและบุคคลรอบ ๆ ตัวเด็ก

ยังเป็นสมาชิกที่ดีของ " สังคมก้มหน้า" ก็ไม่มีหวัง

ที่จะทำให้เด็ก ๆ รักการอ่านได้ การอ่านที่โรงเรียน

จัดให้ก็จะกลายเป็น " บังคับ " ให้เด็กอ่านไป

ไม่เกิดผลที่ดีเลยจ้ะ

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจ