ความเห็น 30671

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร การใส่รูปยังมีปัญหากรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยเพื่อให้บล็อกสมบูรณ์

ไม่ทราบว่าประชาสมัพันธ์บล็อกอย่างไรถึงมีคนเข้ามาแสดงความคิดห็นอย่างรวดเร็วแก้ไขเสร็จยังไม่ถึง 1 นาที มีคนมาแสดงความคิดเห็นร่วม 10 คน แต่ละคนห่างกันไม่ถึงนาที ช่วยบอกหน่อยนะ..

ลองเยี่ยมชมบล็อกของผมได้ http://spaces.msn.com/ymanit และ http://gotoknow.org/ymanit

มานิต