ความเห็น 3066959

ปลูกมะพร้าวบนเขาหัวโล้น

เขียนเมื่อ 

เรายังสามารถปลูกอะไรให้พันต้นมะพร้าวขึ้นไปได้อีกมาก เช่น มันเลือด หนักหัวละ ๕๐ กก. ขุดเอามาเลี้ยงวัวไล่ทุ่งที่กินหญ้าใต้ต้นมะพร้าวนั่น่แหละ