ความเห็น 3065503

(บันทึก)...ทางไปโรงต้มยา..เส้นทางต่อชีวิต..ในแกลลอลี่ช่วิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ฝากใบหน้านี้ไว้บนบันทึกในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...คุณมนต์..เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่พะเยาว์. ผู้เขียนทึ่งในใบหน้าที่ปราศจากริ้วรอยของความกังวลชีวิตความแจ่มใสและแน่วแน่..จากเส้นตายที่ถูกกำหนด..ที่ผ่านมา..และ. วัดนี้คำประมงเป็นแหล่งพึ่งพา..

จึงขอถ่ายรูปท่านมา. ณ.เช้าวันนี้...หลังสวดมนต์. ทำวัด. บูชาพระรัตนตรัย. แลเจ้าแผ่นดินผู้ทรงล่วงลับครรลาลัยก์ครูบาอาจารย์แลท่านชีวก. บิดาแห่งการแพทย์..แผนโบราณ. ที่เป็นที่รู้จักสืบเนื่องกันมา..

ณ.แหล่งนี้ที่พักใจ. วัด คำประมง. และ หลวงตา ประพนธ์ภัรชสิรธรรมโม..ผู้ตั้งปฏิฐานว่าด้วยการเกื้อกูลรักษาโดยมิหวังผลการตอบแทน...

ยายธี...