ความเห็น 3065444

(บันทึก)...ทางไปโรงต้มยา..เส้นทางต่อชีวิต..ในแกลลอลี่ช่วิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ทางไป โรงต้มยา.....(สิ่งที่น่าสนใจในชีวิตที่มีอยู่ในแกลลลอลี่ชีวิต. หน้านี้. คือ..ผู้ถูกกำหนดโดยความคาดคะเนของผู้ที่เรียกตนว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ. นักวิจัย..ได้ลงความเห็นกับผู่ป่วยว่า. จะถึงเวลาใกล้ตายแล้วจาก โรคร้ายที่. กำลังคุกคามร่างกายอยู่...)

ผู้ป่วยบางท่าน.. มิได้ใส่ใจต่อการกำหนดเวลานั้น....แต่ได้ใส่ใจที่จะมีชีวิตรอด..เขาเหล่านั้น..จึงใส่ใจที่จะฝึกตนเพื่อความมีชีวิตรอด. ..นั้นคือพลังของการมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน...โดยสมบรูณ์..จึงมีผลปรากฏ..รอดตาย..ไปอีกได้ระยะเวลาหนึ่ง.....