ความเห็น 3065333

(บันทึก)...ทางไปโรงต้มยา..เส้นทางต่อชีวิต..ในแกลลอลี่ช่วิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ในหม้อดินเหล่านี้. มีต้นไม้รากไม้เถาวัลย์ สิ่งมีชีวิต. ที่เราๆเรียกเขาว่าพืช.."ต้ม"อยู่ในหม้อเหล่านี้..."ในนามของหมอ พื้นบ้าน"..สรรพคุณ หลากหลาย. ตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตกทอดกันมา...เป็นศาสตร์..ที่ถูกลืมอยู่ในอดีต...ที่กลับมารื้อฟื้นกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน..

หลายรูปแบบ....เป็นที่หวังของผู้"หมดหวัง"และอยากจะรอด"ตาย"..จากการรักษาแผนระบบตะวันตก....

ภาพที่ปรากฏอยู่. นำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้..นั้น.เป็นจิตอาสาจำนวนหนึ่งใน. จ.สกลนคร..ที่มา ทอดกฐิน..เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมานีั...