ความเห็น 3065229

(บันทึก)...ทางไปโรงต้มยา..เส้นทางต่อชีวิต..ในแกลลอลี่ช่วิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

กับคำว่า...ตาย.."ไม่ตายคือความเปลี่ยนแปลง..ตายคือความจริง". ท่านว่าไหม.