ความเห็น 3065217

​จะทำอย่างไร เมื่อมีคำตรัสว่า “อย่ารักใครๆ”

เขียนเมื่อ 

สาธุ.. เจริญในพระสัทธรรม อีกครั้ง ...และรักษาพระสัทธรรม ให้ยังคงดำรงอยู่

" เรารักษาพระธรรม... พระธรรมรักษาเรา"

อุชุปฏิปันโน... วิญญูหิติ

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ น้อมเข้ามาใส่ตัว...ผลย่อมรู้ได้โดยตนเอง