ความเห็น 3064527

วันที่ 83 ปัจฉิมนิเทศจาก ผอ. (15 กันยายน 2559)

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn ที่จริงเหลืออีก 8 บันทึกค่ะ ที่ไม่ได้อัพลง ณ ทีนี้ แต่มีอยู่ในรูปเล่มที่ทำส่งแล้วค่ะ :)