ความเห็น 306267

การคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.40.245
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ คุณ อ.