ความเห็น 3061983

สำนึกดี ความดีที่ควรยกย่อง

เขียนเมื่อ 
  • กว่าจะออกดอกผล เสมือนกล้วยไม้..
  • งานครูไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้ดอก!