ความเห็น 3061258

​เกรดนร."ต้องไม่อยู่ที่ปลายปากกาครู"

เขียนเมื่อ 

แหม .... น่าเผยแพร่แก่นักเรียนและคุณครูทั่วประเทศนะคะ