ความเห็น 3061223

สวรรค์บ้านนา

เขียนเมื่อ 

ชอบมากๆ ค่ะ ทุ่งนาสีเขียว ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย นะคะ .... คิดถึงนะคะ