ความเห็น 3060288

การบ้าน ๕ ข้อของครูเวียดนาม

เขียนเมื่อ 

เป้นการบ้านที่ดีมาก ๆ

แต่สงสัยว่า ถ้าให้เด้กไทย

จะมีกี่คนที่มีการบ้านส่งครู

ในวันรุ่งขึ้น เด็กไทยยุคใหม่ไม่ชอบอ่าน

ไม่ชอบเขียน ชอบที่จะจิ้ม

และชอบใช้ภาษาที่คิดขึ้นเองด้วย