ความเห็น 3059701

​ผนึกพลัง “เครือข่ายละอ่อนน่าน” ปี 2 ประกาศร่วมพัฒนาเมืองน่าน

เขียนเมื่อ 

ในวันนั้น ในฐานะผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล พี่ใหญ่ได้กล่าวชื่นชมเยาวชน ละอ่อนฮักเมืองน่านว่า เยาวชนจิตอาสาเมืองน่านได้เปิดโอกาสและพื้นที่ให้ผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมสนับสนุนพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย...