ความเห็น 3059526

สอบกลางภาควันสุดท้าย (29 กรกฎาคม 2559)

เป็นกำลังใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนทุกๆคนเลย เห็นภาพแล้วน่ารัก ฝากติดตามด้วยนะคะ https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/611...