ความเห็น 3059491

ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ?

เขียนเมื่อ 

Sadhu.

I think these 3 points are really 'rewording' of the Buddha Teaching. Ture and true!