ความเห็น 3059468

รองเท้าพระ (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๙)

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยครับ ผมก็ไปนึกถึงแต่สังคายนาครั้งหลังๆ ครับ