ความเห็น 3059462

รองเท้าพระ (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๙)

เขียนเมื่อ 

อืมม...... แต่ทำภายในระบบของ "เถรวาท" นะครับ พระอาวุโสที่มาจากภาคใต้อาจจะเสียงดังกว่าพระจากภาคเหนือก็ได้ครับ แล้วพระทางภาคเหนือก็เป็นมหายานเสียส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกด้วยครับ