ความเห็น 3059438

รองเท้าพระ (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๙)

เขียนเมื่อ 

ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าข้อห้ามพระใส่รองเท้านี่เป็นของใหม่ พึ่งคิดขึ้นมาไม่นานนี่เองในพื้นที่แถวๆ เส้นศูนย์สูตรครับ