ความเห็น 3057617

(บันทึก)...ความตาย บนแผ่นสีทอง..ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

ขณะหนึ่ง

จินตนาการ

ก็เป็นอาวุธ หรือพาหนะอันทรงพลัง

ในการเดินทางของมนุษย์......ครับ