ความเห็น 3057379

วิชาการพัฒนานิสิต : ว่าด้วยการประเมินโครงการเพื่อการพัฒนานิสิต (เปิดเรื่อง 1)

เขียนเมื่อ 

มีครบเลยนะครับ

ทั้ง PDCA BAR และ AAR

ขอบคุณมากครับ

สบายดีไหมครับ ตอนนี้งานยุ่งๆไหมครับ