ความเห็น 3057374

(บันทึก)...ความตาย บนแผ่นสีทอง..ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

สสารไม่หายไปไหน

แล้วคนตายแล้วไปไหน