ความเห็น 3057314

ไม้กวาดกับพัดยศ

เขียนเมื่อ 

ผมได้รับLINEจากเพื่อนนี้พอดีเร่ืองนี้ เลยคิดทุกตำแหน่งไม่ว่า นักธรรมเอก เจ้าอาวาส อุปฌารย์ยศต่างๆใช้เงินซื้อมาทั้งสินนบางคนเป็นล้าน ย่ิงกว่าเครื่องราชในอดึตที่ผ่านมา ถ้าไม่จริงร้องออกมา พระครูต่างๆ ทุกตำแหน่ง พระที่ไม่หวังลาภยศ บรรดาศักดิ์ผมต้องกราบ ต้องขอโทษด้วย ที่ไม่มีเงินซื้อหรือไม่หวังใดๆทั้งสิ้น (แค่แสดงความคิดเห็น ไม่มีเจตนาแอบ