ความเห็น 3057059

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

อัศนี
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

วิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่สามารถประยุกต์วิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงได้จนก่อให้นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญาได้หลากหลายมากคะ ทุกภาควิชานำเสนอได้ชัดเจนดีมาก