ความเห็น 3056820

๔๑๖. การปรุงรสการสอนด้วย...อารมณ์ขัน

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้แล้วคิดถึงผอ.ค่ะ