ความเห็น 3055738

ออกลาย 6

เขียนเมื่อ 

ควรทำในสิ่งที่ตนเองทำได้และสนใจอยากทำนะครับ คุณเพชรน้ำหนึ่ง

ขอบคุณครับ