ความเห็น 3054221

หลักสูตร ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559)

Soisukon Niyomvanich
IP: xxx.158.166.152
เขียนเมื่อ 

Effective Leadership&Team work รู้เขา รู้เรา จาก รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี สร้างความเข้าใจสู่ความสำเร็จ ไม่เครียดในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค มอ.ต้องก้าวผ่าน Why Who How What get thing done บรรยากาศการเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นกระบวนการ HRDS ในChiraWay ที่ มอ.กำลังเรียนรู้แสวงหาวิธีการ การบริหารจัดการมหาสิทยาลัยในอนาคต