ความเห็น 3054025

๓๙๖. ไม่พร้อม หรือ..ไม่พอ..กันแน่

ณัฏฐิกา มุลตองคะ
IP: xxx.158.167.166
เขียนเมื่อ 

บางเรื่อง บางอย่างเราสามารถลองผิดลองถูกได้ค่ะ แต่เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ ไปพัฒนาประเทศต่อไปนั้น ควรจะมีเอกภาพมากกว่านี้