ความเห็น 3053856

ไผ่กับการศึกษา

เขียนเมื่อ 

ไม้เรียวไว้ลงโทษ ตักเตือนคน.."โบราณจัง"..สำหรับยุคนี้...