ความเห็น 3053678

๓๙๖. ไม่พร้อม หรือ..ไม่พอ..กันแน่

เขียนเมื่อ 

นโยบายการศึกษาเมืองไทย

เกือบจะไม่มีการปรับหรือเปลี่ยนนัก

แต่เท่าที่เห็น " เพิ่มเติม " เป็นส่วนใหญ่

ของเก่าให้มา..ครูยังรู้กันไม่ทั่วโรงเรียนเลย

ของใหม่ก็ไล่หลังมาติด ๆ ....นั่นแล.....