ความเห็น 3053597

ความทรงจำ...วัยเยาว์ของอักขณิช....

เขียนเมื่อ 

กำลังรออภินันทนาการ

วันวัยในชีวิต อดีตที่ไม่หวนคืน แต่ความทรงจำ ยังอยู่ยืน

รออ่านๆ