ความเห็น 3052813

กินลมชมควายกลางเมืองชุมพร

เขียนเมื่อ 

เกษียณแล้วจะไปเลี้ยงควายกับปลูกข้าว