ความเห็น 3052785

กินลมชมควายกลางเมืองชุมพร

เขียนเมื่อ 

พื้นที่กว้างมาก

ชอบต้นจามจุรี

คนสมัยก่อนเก่งมาก

ถ้ามีบ่อน้ำแล้วขังน้ำไม่อยู่

จะเอาความไปนอนปลัก

ดินจะแน่นมาก

ต่อไปขังน้ำได้สบายเลยครับ