ความเห็น


เป็นการเปิดประเด็นให้คิดต่ออย่างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับกระทู้นี้

ผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นต่อเลยนะครับว่า ดีแบบไหนเรียกว่า "ดี" ที่ควรยึดถือ?

ดีตามน้ำพระทัยเบื้องบน : ใช้มาตรวัดของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ลองผิดลองถูก จะรู้ได้อย่างไรว่าของใครถูกของใครผิด

ดีตามคำสอนเจ้าสำนัก : ครูบาอาจารย์สำนักใดลัทธิใดที่สอนได้อย่างถูกต้องที่สุด ใครศิษย์สำนักใดก็ต้องเชียร์อาจารย์ของตนทั้งนั้น ดีแบบนมีอคติเจือปนเช่นนี้เรียกว่าดีจริง หรือ "ติดดี" ที่ตัวบุคคล

ดีตามคำสอนศาสนา : ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่ดีต่างกัน แล้วถ้าดีจริงทำไมต้องดีต่างกัน และสวรรค์หรือความหลุดพ้นของแต่ละศาสนาของใครดีกว่ากัน

ดีตามหลักเหตุผล : ในทางปรัชญา เหตุผลเป็นเพียงศิลปะในการจูงใจให้คนเชื่อ มีแต่เรื่องผลประโยชน์ เรื่องอัตตายึดติดสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่เรื่องจิตสำนึกโดยตรง เราสามารถเชื่อมันได้จริงหรือ

ดีด้วยวิจารญาณ : คือ รู้จักคิดแยกแยะสิ่งต่างๆ รู้จักประเมินค่าคุณ - โทษจากสิ่งที่ทำลงไป รู้จักปรับความประพฤติให้เหมาะสมตามบริบทในแต่ละสถานการณ์ มีจิตสำนึกแห่งการดูแลตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับผม ผมก็ตอบไม่ได้ว่าความดีคืออะไร ผมบอกได้แต่เกณฑ์ตัดสินความดีในแต่ละกระบวนทรรศน์ แต่ละศาสนา แต่ละลัทธิ ตามกรอบทฤษฎีในคัมภีร์ ตำรา และหนังสือ เท่านั้น ความดีจริงๆ มันสอนกันไม่ได้หรอก แม้ผมจะนับถือพระพุทธศาสนา แต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่า "อัตตา หิ อัตตา โน นาโถ" และเชิญชวนให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาปฏิบัติ (phronesis) และให้เกณฑ์ตัดสินกว้างๆ เอาไว้ซึ่งศึกษาได้ในเกสปุตตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เพียงเท่านั้น

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ผมเชื่อ คิด และเขียนนี้ บางคนอ่านแล้วอาจตัดว่าดี บางคนอาจตัดสินว่าไม่ดีหรือดีไม่พอ นี่ก็นานาจิตตังครับ เคารพทุกความคิด ความเชื่อ เพราะความดีคืออะไรแต่ละคนนิยามต่างกัน และถ่ายทอดความเข้าใจถึงกันผ่านภาษา แต่ว่าจะเข้าใจตรงกันหรือไม่ ไม่อาจมีใครรับประกันได้ ส่วนคนที่อ้างว่ารับประกันได้ เขาอะไรเป็นเครื่องวัดก็ต้องลองถามและพิสูจน์กันต่อไป... หุหุ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี