ความเห็น 3051362

ร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยของเศรษฐกิจพอพียงของระดับอุดมศึกษาในหลายบริบทมาก

ขอบพระคุณมากเลยครับที่พาไปเลี้ยงข้าวและสนับสนุนจิตอาสา

แถมสมุดบันทึกสมเด็จพระเทพฯด้วย สีสวยมาก

ขอบพระคุณมากๆครับ