ความเห็น 3049451

ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้ในภาพ คือ ดอกอะไรครับ ;)...