ความเห็น 3048634

"อภัยทาน" ... (ฝกตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง : คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์)

เขียนเมื่อ 

อภัยทาน..( เหตุผล ความคิด ไม่ช่วยให้จิต อภัย จริง) ชอบประโยคนี้เจ้าค่ะ

เมื่อใด..จิต ตั้งมั่น..แล้ว เอา ใจไป ดู..

ทานสูงสุดจัก เกิด..(แน่นอน)

และเมื่อใดก็เมื่อนั้น...

ผู้แรก..ก็คงจะเป็นตน..นั่นแหละ...จักได้ทานนั้นเป็นทานอันสูงสุด..อภัยทาน...