ความเห็น 3048606

กลอนเชิญธง

Plengchart.com
IP: xxx.64.208.3
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูสมหมายมะลิกอง ขออณุญาติเอาบทกลอนไปเผยแพร่ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับ

กลอนเพลงชาติไทยโดยคุณ สมหมาย มะลิกอง