ความเห็น 3048117

พ่อ..ของฉัน

เขียนเมื่อ 

วันนี้ไม่มีพ่ออีกแล้ว พ่อจากไปเมื่อท่านอายุ 90 ป