ความเห็น 3046464

"ปิดท้ายงานหนังสือของฉัน" ... (CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๒ : วันที่ ๙)

เขียนเมื่อ 

อ.วัส เปิดบ้านเป็นห้องสมุดชุมชนได้แล้ว กระมัง ครับ