ความเห็น 3045795

"ปิดท้ายงานหนังสือของฉัน" ... (CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๒ : วันที่ ๙)

เขียนเมื่อ 

ซีเอ็ดฯ น่าจะมีนะครับอาจารย์ ขจิต ;)...