ความเห็น


อมลวรรณ วีระธรรมโม

จากการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อนาคตใหม่ ม ทักษิณ กับท่านศ ดร จิระ และทีม ในช่วงที่1

เริ่มตั้งแต่การพรีแพลนนิ่ง ปฐมนิเทศ สิ่งที่ได้รับคือการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราชาว ม ทักษิณ การให้ผู้เข้าร่วมคิด ทำเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา มีโค้ชที่มากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา

พอเริ่มเรียนรู้วิชาที่ 1 ทฤผษฎีที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยากร กระบวนกรทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนมนุษย์ วิทยากรให้รับรู้และทำความเข้าใจ โดยผ่านกระบวนการที่เน้นกระบวนการแบบactive learning ชี้ประเด็นบริบทที่เปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวในโลกยุคใหม่ ทำอย่างไรที่จะอยู่รอดได้อย่างดีในสภาพต่างๆ ฝึกคิด เรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม นอกกลุ่ม และได้ข้อเสนอแนะดีๆจากท่านจิระ และทีม ที่ให้เรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง ตามข้อเท็จจริง และทำอะไรที่ตรงประเด็น เพื่อสร้างสรรค์งานที่ดี สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้

วิชาที่ 2 ภาวะผู้นำและการสร้างผู้นำ มทษ ได้เห็นความเชื่อมโยงทฤษฎีที่เป็นรูปธรรมมาก และสามารถออกแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ทฤษฎีวงกลม ที่จุดประเด็นตั้งแต่ ความสอดคล้องของ context competency and motivation นี่คือความจริงที่สุดผู้นำต้องวิเคราะห์ เจ้าใจเรื่องราวเหล่านี้ ที่สำคัญคือไม่ได้มองข้ามคุณค่าของทุนมนุษย์ซึ่งเป็นการคิดแบบpositive thinking เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของมหาวิทยาลัยเรา ทุกอย่างต้องจัดระบบ และมีแผนที่ชัดเจน ผู้นำต้อองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยงถ้าสิ่งที่ทำไปมีความเป็นไปได้สูง ถ้าผู้นำคิดแบบนี้ความผิดพลาดน่าจะเกิดขึ้นน้อย โอกาสน่าจะมีมากขึ้น ภายใต้บรรยากาศที่ดี ความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เรียนรู้จากสมาชิกกลุ่มอื่นด้วยดีมากมาก

วิชาที่ 3 การวิเคราะห์ความท้าทาย เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ชอบมาก ชอบความฉลาด ความกล้าหาญของวิทยากร สุดยอดมากมาก เป็นการสะท้อนที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราชาว ม ทษ ทุกคน ที่สำคัญยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต้องสมดุลในทุกๆเรื่องของการดำเนินงาน สิ่งสำคัญที่ได้คือ คิดแบบไมหลอกตัวเอง เอาความจริงของเราเป็นตัวตั้ง เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และสมดุลชอบคำว่า สมดุลเพราะกินใจมาก เพื่อสร้างคุณค่าที่หลากหลาย (value diversity /added / creation )

วิชาที่ 4 TSU vision and Risk management ได้เรียนรู้ความเสี่ยงและกลวิธีการจัดการความเสี่ยง จากทฤษฎี 5K 8K น่าสนใจมากเพราะการที่เราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเราต้องรู้เราจากหน่วยต้นๆที่เรียนรู้ไป และเรากำลังจะรู้เขา เพื่อให้ชนะวิเคราะห์อย่างไรตรงจุด น่าสนใจ ได้ตัวอย่างดีๆ จากทีมวิทยากรให้ ชาว ม ทษ.ได้เรียนรู้ คิดถึงสิ่งต่างๆ ใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยสรุป การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้รับเพียงฝ่ายเดียวแต่ให้ผู้เข้าร่วมได้คิด สะท้อนคิด ร่วมกันเพื่อหาจุดสมดุลในการเดินไปข้างหน้าของ ม ทษ. สิ่งที่ดีใจ ประทับใจอีกประการคือ การได้เรียนรู้ร่วมกันของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าของ มทษ.โดยผ่านกระบวนกรที่มีประสบการณ์


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี