ความเห็น


สรุปประเด็นโดนใจ

ผู้นำขององค์กรสามารถอยู่บนหลักการคิด 2R คือ Reality อยู่กับข้อมูลจริงขององค์กร ยอมรับสภาพจริงที่เป็นอยู่ และ Relevance คือการมองไปยังเป้าหมายปลายทางอย่างถูกทาง ตรงประเด็น มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ มีความทะเยอทะยานที่จะชนะเล็กๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายใหญ่อย่างสำเร็จ โดยพึ่งพาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้ S-Curve ตัวเดิม สามารถดำรงอยู่ได้ องค์กรมีความยั่งยืน ในขณะที่มีการสร้าง S-Curve ตัวใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำเนินการให้ S-Curve ตัวใหม่เติบโต เห็นผลอย่างมั่นคงและรวดเร็ว เพื่อช่วยเสริมให้องค์กรยืนอยู่ได้ นอกจากนี้ยังใช้โครงข่ายความร่วมมือกันอย่างจริงใจและจริงจังทั้งเครือข่ายภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี